DTD (dag-til-dag) tider

Klinikken har indført DTD (dag-til-dag tider), som giver mulighed for vurdering af et helbredsproblem indenfor det næste døgn. En DTD- tid må bruges til både akutte og ikke-akutte helbredsproblemer.

Du kan ikke selv vælge, hvilken behandler, du bliver undersøgt hos på en dag-til-dag tid. Vores dage er meget forskellige og uforudsigelige, så nogle dage kan der være mange af den ene speciallæges patienter, en anden dage mange af en andens. Det kan også være at den faste læge skal køre et akut sygebesøg. Vi tilstræber, at den faste læge så vidt muligt ser sine egne patienter eller – hvis det er nødvendigt – er supervisor for den læge eller sygeplejerske, der afvikler konsultationen. Det kan hænde, at dag-til-dag tiden kræver opfølgning med yderligere undersøgelser eller konsultationer. Det vil vi i så fald lægge en plan for, mens du er her.

Dag-til-dag tiderne kan bookes online fra dagen før eller ved telefonisk henvendelse til klinikken på selve dagen mellem kl. 8-12. Det vil stadig være muligt at booke en almindelig tid hos en bestemt behandler.

Kontroller af kroniske sygdomme: Fremover vil de fleste kontroller af kroniske sygdomme blive afviklet af vores dygtige sygeplejersker og ansatte læger. De er uddannet til opgaven og arbejder under den faste læges ansvar og supervision.

Lange ventetider: Det danske sundhedssystem er godt! Vi bliver hele tiden bedre til at opspore og behandle sygdomme, og det betyder at flere og flere overlever alvorlige sygdomme. Samtidig med dette bliver befolkningen ældre. Der er derfor flere, der lever med kroniske sygdomme og symptomer, som skal kontrolleres hos den praktiserende læge. Derfor er det almen praksis under pres. Det kan også mærkes i vores klinik. Der findes ikke nogen let løsning på manglen på speciallæger i almen medicin. Ovenstående tiltag med dag-til-dag tider og årskontroller hos sygeplejerskerne er en måde hvorpå vi i klinikken kan effektivisere vores dag og tilbyde flest mulige en sundhedsfaglig vurdering og behandling indenfor den kortest mulige ventetid.