Medicinskema
Vi anbefaler, at alle vores patienter der får fast medicin, har et medicinskema på sig, med angivelse af hvilke tabletter han/hun får, styrke på medicinen og dosering.

Dette medicinskema medbringes ved alle konsultationer her i praksis, hos speciallæger og på sygehuse.

Receptbestilling
Ordination af ny medicin kan kun ske ved konsultationen hos lægen.

Fornyelse af recepter af allerede ordineret medicin kan ske på følgende måder:

– I forbindelse med konsultation hos lægen
– I forbindelse med konsultation hos sygeplejersken
– Ved direkte henvendelse hos sekretæren
– Ved telefonisk kontakt til sekretæren
– Via vore hjemmeside – Log på selvbetjening
Fornyelse af recepter på stærk smertestillende medicin, beroligende medicin samt sovemedicin kan kun ske hos lægen!

Når du bestiller medicin bedes du oplyse følgende:
– Dit CPR nr.
– Præparatets navn (f.eks. Panodil)
– Hvad du får medicinen for (f.eks. smerter)
– Styrken på præparatet (f.eks 500mg)
– Dosis (f.eks 2 +2 +2)
– Hvor mange tabletter du ønsker (f.eks 100 stk.)
– Hvilket apotek medicinen ønskes udleveret fra
– Om du evt. ønsker flergangsrecept/årsrecept
– Hvis din medicin ikke må substitueres, er det vigtigt, at du oplyser os om dette!

Vanedannende medicin:

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærkt smertestillende og beroligende medicin, da det kan medføre afhængighed og er trafikfarligt. Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning: “Ordination og fornyelse på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”
Det gælder stærkt smertestillende medicin (f.eks. morfin, tramadol, fentanyl), beroligende medicin (f.eks.stesolid og oxapax) og sovemedicin (f.eks. zolpidem og zopiklone).
Der kan kun undtagelsesvis og ved indgået aftale med faste læge afviges fra loven om personligt fremmøde ved receptudskrivelse på vanedannende medicin.