Lægeforeningen og Forsikring & Pension (FP) har indgået en ny aftale om attester og helbredsoplysninger mv., som trådte i kraft den 1. april 2016.

Aftalen betyder, at der for en række af FP-attesterne ikke længere vil være et fast honorar. Vi som lægeklinik skal derfor individuelt fastsætte vores honorar og vilkår for udfyldelse af den pågældende attest (betalingsfrister mv. ).

I aftalen fremgår det, at FP-attesterne fremover vil være opdelt i to kategorier:

1.“Egenlægeattester” som udfyldes af patientens egen læge eller behandlende speciallæge/sygehuslæge. Der er fast honorar for disse attester, bortset fra FP 610, som koster 500 kr pr påbegyndt kvarter.

Det drejer sig om følgende attester: FP 100, FP 140, FP 402, FP 710, FP 910

2. “Andre Attester” som kan udfyldes af alle med en lægefaglig baggrund. Her har vi i klinikken et fastsat honorar pr påbegyndt kvarter på 500 kr.

Det drejer sig om følgende attester: FP 220, FP 230, FP 300, FP 350, FP 360, FP 401, FP 410, FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480, FP 490, FP 500, FP 510.