Hvis du gerne vil vide mere om din diagnose eller dit symptom, kan du klikke på sundhed.dk og søge i ”Patienthåndbogen”. Via sundhed.dk kan du også blive guidet i forhold til at se dine sundhedsdata i det offentlige sundhedsvæsen. Det er også her, du kan klikke på ”Find behandler” og søge adresse og telefonnummer på alle speciallæger i Region Midjylland, hvis du er viderehenvist til én.

Sundhed.dk (https://www.sundhed.dk/ )

Find behandler (https://www.sundhed.dk/)

Forældrevejledninger ved syge børn (https://www.rm.dk/sundhed/sundhedstilbud-og-forebyggelse/born-og-unge/foraldrevejledninger )

På Borger.dk kan du finde information om lægeskift, sygesikring, patientrettigheder og meget mere..

Borger.dk (https://www.borger.dk/ )

Slå din medicin op på

Minmedicin.dk (https://min.medicin.dk/ )

Hvis du har skader eller symptomer fra bevægeapparatet, kan du med fordel læse om tilstanden her ligesom du kan se fine genoptræningsprogrammer med flot billedvejledning.

Sportnetdoc.dk  (https://sportnetdoc.dk/)

Genoptræningsøvelser (https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/knogler-muskler-og-led/oevelsesfilm/ )

Skal du ud at rejse kan det være fornuftigt at være i god tid i forhold til at søge information om anbefalinger i forhold til vaccination. Det kan du læse mere om her. Vejledning om rejsevaccination og rejsevaccination er ikke dækket af Sygesikringen, men betales af borgeren selv.

Rejsevaccinationer ( http://www.ssi.dk/Vaccination/Rejsevaccinationer.aspx  )

Er du gravid, findes der megen nyttig information her:

Graviditet og fødsel ( https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/graviditet-og-foedsel/information-til-gravide )

Hvornår dit barn skal vaccineres, kan du se via dette link:

Børnevaccinationer  ( https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination )

Her fremgår også hvornår der samtidig laves lægeundersøgelse.

Skanderborg Kommune har mange gode tilbud i forhold til sundhedsfremme – det kan du læse mere om her

Sundhedsfremme Skanderborg Kommune (https://www.skanderborg.dk/borger/sundhed-og-sygdom?404;http://www.skanderborg.dk:80/borger/sundhed-og-sygdom  )

Rygestop (https://stoplinien.dk/ )

Lægevagten (http://www.laegevagten.dk/)

Værdifuld app, hvis du vil i kontakt med dine læger:

Minlæge App (https://www.laeger.dk/min-laege)