Pr 1. juni 2020 har Lægerne Vestergade og Din læge Sisse Leth
fusioneret. En fusion, som vi har arbejdet hen imod i 1½ år. Med fusionen
efterkommes et politisk ønske om, at skabe større lægepraksis med mere dynamik
i opgavevaretagelsen og at understøtte kapaciteten i sektoren ved mere brug af
praksispersonale. Vi opnår desuden et stærkere fagligt miljø med fokus på
faglig sparring og med bedre udnyttelse af personaleressourcer, lokaler og
udstyr og mindre administration til den enkelte læge. Og vigtigst af alt: vi
opnår glæden ved samvær og sparring med gode kolleger og den øgede
fleksibilitet det giver, at være flere.

Klinikken er ejet af speciallægerne i almen medicin Julie
Damgaard, Lise Bøg og Sisse Leth.

Klinikken vil fortsat sætte stor pris på værdien af at kende jer
patienter og af kontinuiteten. Gensidig tillid og respekt for jeres
selvbestemmelse er vigtig for at sikre det bedste forløb gennem sygdom. Vi vil
gøre vores bedste for at støtte jer i forhold til at træffe de bedste valg for
jeres helbred og sundhed. Vi gør en indsats for at holde os fagligt opdaterede
og følger de gældende retningslinjer, men vi er også bevidste om, at ikke alle
passer ind i de gældende algoritmer for behandling – der er individuelle
hensyn, og der kan være mange gode grunde til at fravælge en behandling eller
vælge en anden end “alle de andre”

Kom endelig med forslag og idéer, hvis der er noget I ønsker
eller synes kunne være anderledes i klinikken.

Vi er lydhøre.