Henvisning til fysioterapeut, speciallæge, billeddiagnostiske undersøgelser, psykolog m.v.

Henvisninger udløser offentlige tilskud og derfor kræves der en lægelig vurdering. I den lægelige vurdering indgår sygdomshistorien, undersøgelse af patienten og til sidst et fagligt skøn om behovet for henvisning.

Vi kan kun lave en sådan vurdering ved fysisk fremmøde af patienten. Der gælder dog enkelte undtagelser for fremmødepligt hos patienter som tidligere i sit sygdomsforløb har diskuteret henvisning med sin læge.

Øre-næse-halslæger og øjenlæger kan kontaktes uden henvisning fra praktiserende læge.

Sundhedsforsikringer

Har du en Sundhedsforsikring og har denne anmodet dig om at få din læge til at lave en henvisning, gælder nøjagtig de samme regler om behov for fremmøde til vurdering. Og henvisningen vil blive lavet efter samme kriterier som der gælder for henvisning i offentligt regi.

Forsikringsselskabet kan evt bede om en særlig slags henvisning til sundhedsforsikringer, en såkaldt FP710. Denne vil som udgangspunkt også kræve fremmøde af patienten.

De lægefaglige vurderinger er uden indflydelse af folks forsikringsmæssige eller økonomiske formåen. Vi laver således ikke henvisning til sundhedsforsikringer, hvis der ikke også er indikation for en henvisning til det offentlige sundhedssystem.

Behøver man en henvisning?
Nej. Man kan vælge at tage kontakt til behandlere uden lægehenvisning.

I så fald bliver de behandlinger man modtager uden offentligt tilskud.

Undtagelserne er øre-næse-halslæger og øjenlæger, der er fuldt dækkede af den offentlige sygesikring. Kiropraktorer har automatisk tilskud fra det offentlige på samme måde som tandlæger har det.