Influenzavaccination – I nedenstående tidsrum kan du fremmøde til influenzavaccination uden forud booket tid, hvis du er berettiget til gratis vaccine. Hvis der fremmøder for mange på samme tid og passende afstand dermed ikke kan overholdes må vi henstille til, at du kommer igen på et andet tidsrum.

Fredag d. 1. oktober i tidsrummet kl 8-12.30 og kl 13-14
Mandag d. 4. oktober i tidsrummet kl 8-12.30 og kl 14-15.30
Tirsdag d. 5. oktober i tidsrummet kl 8-12.30 og kl 13-15.30
Torsdag d. 7. oktober i tidsrummet kl 8-12.30 og kl 13-15.30

Følgende personer er berettiget til gratis vaccine
1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022.
2) Førtidspensionister.
3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering. a) Personer med kroniske lungesygdomme. b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk). c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge). d) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. e) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. f) Personer med kronisk lever- og nyresvigt. g) Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering. 5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
6) Gravide i 2. og 3. trimester.
7) Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt efter en lægelig vurdering.
8) Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

For de af vores patienter, som ikke er berettiget til gratis vaccine og som selv ønsker at betale, kan dette først tilbydes efter 24.oktober, hvis vi har flere vacciner tilbage.
Vi afventer endnu at besked om, hvorvidt de 2-6 årige børn skal tilbydes influenza vaccine hos egen læge.

MIN LÆGE APP giver mulighed for Videokonsultationer

Download gerne Min Læge App’en som er fremtiden i forhold til kommunikation med din egen læge og med sygehuset. Her kan du se dine aftaler, din aktuelle medicin, dine aktuelle henvisninger til det offentlige sundhedssystem, dine prøvesvar og dine vaccinationer.

Det er med denne App også muligt at få videokonsultation med os.