Name

Julie Damgaard Nielsen, f. 1960

Læge

Medejer af klinikken.
Speciallæge i Almen Medicin
Ph.D.
Læge fra Aarhus Universitet.
Praktiserende læge siden 2000.
Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Name

Lise Bøg Christoffersen, f. 1973

Læge

Medejer af klinikken.
Speciallæge i Almen Medicin siden 2012.
Plejehjemslæge på Møllehjørnet.
Læge fra Aarhus Universitet i 2001.
Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening,
Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Name

Sisse Leth, f. 1976

Læge

Medejer af klinikken.
Speciallæge i Almen Medicin siden 2014.
Med i ledelsen af Skovskadestuen på SmukFest.
Medlem Praktiserende Lægers Organisation samt af Lægeforeningen og DSAM Dansk Selskab for Almen Medicin.

 Signe Elbrønd, f. 1984

Signe Elbrønd, f. 1984

Læge

Er i øjeblikket på barsel.
Uddannet læge fra Odense Universitet i 2017.
Signe er i gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin.
Hun har været hos os fra 1. januar 2021 – 30. juni 2021. De efterfølgende 3 år kommer hun ca. 1 gang pr. måned.

Name

Jonas Boysen Fynboe Ebert,
f. 1985

Læge

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2013.
Jonas er i gang med sin speciallægeuddannelse i almen medicin (praktiserende læge).
Ansat som uddannelseslæge fra 1. januar 2023 til d. 31. juli 2023.
Har selvstændige konsultationer og arbejder under supervision af de faste læger.
Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Tine Maaløe, f. 1984

Tine Maaløe, f. 1984

Læge

Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2011. Tine er i gang med den sidste del af sin speciallægeuddannelse i almen medicin og er praktiserende læge til oktober 2023.
Ansat som uddannelseslæge fra 1. september 2022 til d. 31. oktober 2023.
Har selvstændige konsultationer og arbejder under supervision af de faste læger.
Medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening og Dansk Selskab for Almen Medicin.