INFLUENZAVACCINATION

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:
• er 65 år eller derover
• har visse kroniske sygdomme
• er svært overvægtig med BMI over 40
• er gravid og mere end 12 uger henne
• er førtidspensionist
• har andre alvorlige sygdomme (lægelig vurdering)
• er i hustand med svært immunsupprimerede patienter (lægelig vurdering)

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. november til 15. januar.

For alle andre, der ønsker vaccination mod influenza, tilbyder vi vaccination for 175 kr inklusiv vaccine.

Læs evt mere om influenza her https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Influenzavaccination

PNEUMOKOKVACCINATION

Nyt om Pneumokokvaccination

Fra 15. juni tilbydes alle patienter > 65 år gratis pneumokokvaccination. Du kan bestille en tid hos sygeplejerske til vaccination via e-portalen.

Vaccinen tilbydes derudover gratis til patienter med:

A) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

B) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

C) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Er du i tvivl om du tilhører en af grupperne, skal du kontakte klinikken.

Vaccination mod pneumokokker anbefales endvidere til følgende grupper med forhøjet risiko for alvorlig pneumokoksygdom, men disse betaler selv fuld pris for vaccinerne dvs at der ydes ikke tilskud:
• Kronisk hjertesygdom
• Kronisk obstruktiv lungesygdom
• Kronisk leversygdom
• Kronisk nyresygdom
• Diabetes
• Astma
• B-cellesvigt
• Rygning
• Erhvervsmæssig risiko (svejsere)

Undersøgelser tyder på, at vaccinerede ældre i løbet af 5-10 år mister en del af beskyttelsen opnået ved vaccination og vil have behov for en revaccination. Generelt anbefales revaccination ikke før 10 år efter den primære vaccination. Er der grunde der taler for at revaccination skal foretages tidligere, bør den forudgås af en antistofmåling (blodprøve), da revaccination af personer med højt antistofniveau kan give anledning til meget udtalte og smertefulde lokale reaktioner. Derfor udspørger vi grundigt i forhold til tidligere vaccination og vi er forpligtiget til at sikre at vaccination ikke er foretaget indenfor de seneste 10 år.