Nyt om Pneumokokvaccination

Vaccinen mod lungebetændelse er nu kommet i klinikken, såfremt du ønsker vaccination, skal du kontakte os, gerne på mail via selvbetjeningen eller ved at ringe herind, vi vil så booke en tid til dig. Tilbuddet om gratis vaccine er gældende foreløbig indtil d. 30.04.21.
Pr. 01.05.21 forventes yderligere målgrupper tilføjet, vi informerer mere om det her på siden, når vi ved mere.
Du kan kontrollere her om du er blevet vaccineret mod lungebetændelse indenfor de sidste 5 år på sundhed.dk

Fra 15. juni 2020 har alle patienter > 65 år kunnet tilbydes gratis pneumokokvaccination.

Vaccinen tilbydes derudover gratis til patienter med:

A) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.

B) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

C) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Er du i tvivl om du tilhører en af grupperne, skal du kontakte klinikken.

Vaccination mod pneumokokker anbefales endvidere til følgende grupper med forhøjet risiko for alvorlig pneumokoksygdom, men disse betaler selv fuld pris for vaccinerne dvs at der ydes ikke tilskud:
• Kronisk hjertesygdom
• Kronisk obstruktiv lungesygdom
• Kronisk leversygdom
• Kronisk nyresygdom
• Diabetes
• Astma
• B-cellesvigt
• Rygning
• Erhvervsmæssig risiko (svejsere)

Undersøgelser tyder på, at vaccinerede ældre i løbet af 5-10 år mister en del af beskyttelsen opnået ved vaccination og vil have behov for en revaccination. Generelt anbefales revaccination ikke før 10 år efter den primære vaccination. Er der grunde der taler for at revaccination skal foretages tidligere, bør den forudgås af en antistofmåling (blodprøve), da revaccination af personer med højt antistofniveau kan give anledning til meget udtalte og smertefulde lokale reaktioner. Derfor udspørger vi grundigt i forhold til tidligere vaccination og vi er forpligtiget til at sikre at vaccination ikke er foretaget indenfor de seneste 10 år.